NETWERKBIJEENKOMSTEN
Het bestuur van de OMR organiseert van tijd tot tijd een netwerkbijeenkomst voor alle bedrijven in het gebied. Per e-mail en via deze website wordt iedereen uitgenodigd.
 
Iedere bijeenkomst vindt een beperkte formele ledenbijeenkomst plaats, waarna een groot deel in het teken staat van actuele informatie, een belangwekkend thema of een uitgenodigde gastspreker. Ook hebben bedrijven uit eigen kring de gelegenheid zich aan te melden voor een korte wervende bedrijfspresentatie.
 
Voor de bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gastvrijheid van de 'leden'. Die hebben dan direct ook gelegenheid zich te presenteren aan alle aanwezigen, zo mogelijk zelfs met een rondleiding.

Verslagen Van de bijeenkomsten wordt voor zover relevant een verslag gemaakt, dat u hieronder aantreft.