VERENIGING

OV Meerburg/Roomburg

De Ondernemersvereniging Meerburg/Roomburg is sinds 2005 dè vertegenwoordiger van de bedrijven op het bedrijventerrein Roomburg, in de wijk Meerburg en directe omgeving. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de ondernemers, het bevorderen van het ondernemersklimaat op het bedrijventerrein, en het bieden van financieel en kwalitatief voordeel door collectieve aanbiedingen.

 

Bestuur en leden

Sinds de oprichting wordt de vereniging geleid door een klein bestuur van enthousiaste en betrokken ondernemers.

 

De vereniging vraagt geen contributie, waardoor alle aanwezige bedrijven als lid worden beschouwd. Dankzij de constructie van het Ondernemersfonds Leiden kan de belangenbehartiging op deze manier optimaal plaatsvinden.

 

Parkmanagement

Het bestuur wordt ondersteund door Bedrijfsadvies uit Alphen aan den Rijn, een bureau dat op meerdere bedrijventerreinen in de regio parkmanagement verzorgt.Vanuit Bedrijfsadvies is betrokken:

  • Marnix Zwart, projectleider parkmanagement

Naast parkmanagement en coaching van ondernemersverenigingen verzorgt Bedrijfsadvies voornamelijk advies en ondersteuning voor individuele ondernemers, op de werkvelden milieu, arbo en kwaliteitszorg.