BESTUUR


Het bestuur van de OV Meerburg/Roomburg wordt gevormd door enthousiaste vertegenwoordigers uit het gehele werkgebied:
Jos Maas (Xynthesis): voorzitter
Frank Weber (Weber Koeltechniek): secretaris/penningmeester 
Volkan Askan (Marshall Security)
Jan-Bart Heijne (DZB)
Dirk Jan van den Heuvel (UL)

Het bestuur wordt verder ondersteund door Marnix Zwart (projectleider parkmanagement Bedrijfsadvies).

Vergaderfrequentie Het bestuur vergadert in principe viermaal per jaar. In de tussentijd worden uitvoerende zaken per telefoon en e-mail geregeld. Indien nodig, besluit het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Contact Wie contact wenst met het bestuur, kan de bestuursleden vanzelfsprekend rechtstreeks benaderen. Via deze website kan het eenvoudig door het tabblad 'Contact' te gebruiken.
Het bestuur stuurt periodiek een nieuwsbrief rond met nuttige informatie voor de bedrijven.