PARKMANAGEMENT

Werkwijze

De OV Meerburg/Roomburg wordt ondersteund door Bedrijfsadvies uit Alphen aan den Rijn. Dat is een bureau van, voor en door ondernemers. Bedrijfsadvies ondersteunt veel individuele bedrijven op de gebieden milieu, arbo en kwaliteitszorg.

 

Door het collectieve karakter van Bedrijfsadvies is ook ondersteuning van ondernemersverenigingen, begeleiding van revitaliseringsprojecten en uitvoerend parkmanagement een belangrijke dienst. Daarin staan centraal:

  • Bestuursondersteuning
  • Belangenbehartiging in de breedste zin van het woord
  • Uitvoerend parkmanagement
  • Raamovereenkomsten

 

In de raamovereenkomsten zijn twee randvoorwaarden leidend:

  • De kwaliteit en de prijs van de dienstverlening wordt collectief afgesproken.
  • Wel of niet gebruikmaken van het aanbod is aan iedere individuele ondernemer.

 

Het bestuur streeft naar een pakket raamovereenkomsten waar alle bedrijven profijt van kunnen hebben.