Belangenbehartiging

 

 

Het bestuur van de OV Meerburg/Roomburg heeft de taak op zich genomen de (collectieve) belangen van alle ondernemers in het werkgebied te behartigen. Dat uit zich in het nauwkeurig volgen van ontwikkelingen en plannen bij de gemeente, en waar nodig het inspreken of inbrengen van wensen en ideeën.

 

A4-project

De werkzaamheden rond de A4 worden nauwlettend gevolgd. Vanuit het bestuur heeft Arjen de Mare zitting in een platform waarin de meest actuele informatie gedeeld wordt. Alle relevante informatie sturen we per e-mail rechtstreeks door aan alle bedrijven.

 

Winkelcentrum IJsselkade

In de wijk Meerburg ligt het buurt-winkelcentrum IJsselkade. Door allerlei ontwikkelingen staat het winkelcentrum onder druk, terwijl het in de wijk een belangrijke functie vervult. De OV Meerburg/Roomburg maakt zich daarom sterk voor verfraaiing en positionering van het winkelcentrum. Enerzijds door praktische zaken zoals kerstverlichting, anderzijds door het verdedigen van de belangen bij de gemeente Leiden.