Overige projecten

Glasvezelnet

De OMR heeft zich met het parkmanagement sterk gemaakt voor de totstandkoming van een glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Roomburg. Na een poging om het in een coöperatievorm helemaal in eigendom te doen, is hier uiteindelijk van afgezien, en is het bestuur in zee gegaan met ForeFreedom, die op 31 oktober 2012 gestart is met de aanleg. Bij aanvang waren er al 12 bedrijven ingeschreven als deelnemer. Ten opzichte van individuele aansluiting is dit collectief zeer aantrekkelijk. Het is een open netwerk, en de bedragen zijn uiterst concurrerend.

 

KVO

Het bestuur van de OV Meerburg/Roomburg heeft in 2009 meegedaan in een project van de gemeente Leiden om de Leidse bedrijventerreinen voor te bereiden voor KVO-certificering. KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Er is op basis van een grondige schouwing een rapport met actiepunten tot stand gekomen. Voor verdere stappen was echter nog een convenant nodig, ondertekend door burgemeester, korpschef politie, commandant brandweer en het bestuur. Najaar 2009 is het convenant door alle partijen ondertekend. De volgende stappen kunnen nu gezet worden.